KORTE HISTORIEK

Het is niet met zekerheid te zeggen waar de oorsprong ligt van deze feesten. Een aantal documenten wijzen erop dat de oorsprong ergens in het begin van de 17de eeuw ligt.
'Het land van Aelst' had een stuk grond, Den Dries (Driesstraat), waar ze 'hun rechten' mochten uitoefenen. Boeren uit de streek van Aalst (de ajuinen) en Dendermonde kwamen daar hun oogst aan de man brengen. Waarschijnlijk om op deze manier de tol van de stad Gent te ontwijken. Vanaf de Brusselsepoort (nu Keizerspoort/Keizerbrug) moest tol betaald worden aan de stad

Andere bronnen spreken zelfs over 1250 als start.

Het mooiste echter, maar of het ook klopt is een andere zaak, is het verhaal van Jozef II in 1785. 's Avonds laat, als de stadspoorten van Gent al lang gesloten zijn, komt een koets met enkele reizigers tot staan aan de 'Brusselse poort'. Vermits ze de stad niet meer binnen kunnen besluiten ze te overnachten in een herberg vlakbij. De waard doet zijn uiterste best om het gezelschap iets voor te schotelen, maar in de keuken is maar weinig te vinden, tenzij ajuin. Hij maakt daar enkele heerlijke gerechten mee.
's Anderendaags komt een bode een document overhandigen waarin staat dat de waard 'de rechten' krijgt om ajuinen te distibueren. Getekend Keizer Jozef II, vandaar de naam Keizerbrug?

Ik verwijs graag naar de uitgave van Patrick Van Damme: "Beknopte geschiedenis van de Ajuinmarkt te Ledeberg", uitgegeven ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van "Cies de Ajuinboer".
Patrick Van Damme, Langestraat 95 B-9050 Ledeberg,

2007

SAMENWERKING: TENTOONSTELLING

Op vraag van stad Gent, nog onder de vorige schepen van feestelijkheden, nu burgemeester, de heer Termont, om een samenwerkingsverband op te zetten tussen de verschillende grote partners van de evenementen in Ledeberg, zijn het Ajuinmarktcomité en de Dekenij gaan "brainstormen" over mogelijkheden. Carnaval werd daar niet bij betrokken, omdat stappen met twee zetten al heel wat hindernissen moest overwinnen en omdat de periode van dit gebeuren te veraf ligt. Ajuinmarkt en Ledebergse Feesten liggen slechts twee tot maximaal drie weken uit elkaar.
Voor stad Gent zou dit beter op een week vallen. Weekend voor de Ajuinmarkt, volgend weekend Ledebergse Feesten.
Naast het feit dat beide verenigingen zich willen houden aan hun "historische" datum zijn er vooral praktische en organisatorische redenen om dit niet te doen. Heel wat mensen zijn bij beide evenementen betrokken. Heel de voorbereiding en het weekend van de Ajuinmarkt vergt heel wat energie. Om dan onmiddellijk de dinsdag daarop te starten met de voorbereiding van de Ledebergse Feesten (opbouw tent oa) is een beetje van het goede teveel gevraagd.

De Ledebergse Feesten zullen steeds plaats hebben het eerste weekend van september, het tweede weekend na de Ajuinmarktfeesten, die blijven op hun historisch tijdstip, het weekend voor de 4de maandag van augustus.
Tussen beide evenementen wordt een kunsttentoonstelling georganiseerd. Deze kunsttentoonstelling zal elk jaar de artistieke brug vormen tussen beide evenementen.

Beide verenigingen blijven volledig autonoom verder werken.
Er is dus geen nieuw of overkoepelend orgaan ontstaan.
Beide verenigingen blijven ook autonoom hun programmatie verzorgen.

De samenwerking werd van één kant tegengewerkt, de toenmalige voorzitter van het Ajuinmarktcomité zag een samenwerking niet zitten, uit "historisch" oogpunt.
In 2009 hield de samenwerking al grotendeels op te bestaan. Remi Coune, artistiek verantwoordelijke voor de Lichtstoet (keuze thema, uitwerking thema, teksten, bespreking maquettes, volgen bouw van de praalwagens...) stelde de voorzitter voor een keuze: "Verder samenwerken en uitbreiden van de samenwerking of ik neem ontslag als artistiek begeleider". Het werd dit laatste, ondanks tegenspartelende leden van de raad van bestuur.

In 2011 werd ook het "brugweekend" (tentoonstelling) verlaten.

2015

LEDEBERG VALT TERUG OP EEN GROTE ZOMERKERMIS

Dat de twee Ledebergse evenementen zouden moeten samenwerken, was al langer bekend. Schepen Christophe Peeters vond het niet langer verantwoord dat er met een tijdsverschil van amper twee weken, twee kermissen plaatsvonden op een paar honderd meter van elkaar. Dat was niet alleen ietwat bizar, ook financieel waren die twee feesten amper nog te verantwoorden: twee keer logistieke en financiële ondersteuning van de stad, voor grotendeels hetzelfde publiek.
De schepen bracht de twee organiserende comités bij elkaar en maakte hen duidelijk dat er maar één oplossing was om de feesten in Ledeberg te redden: samenwerken. 'We wilden die operatie rustig laten verlopen, met respect voor de programmatie van beide feesten', zegt Peeters. 'Bovendien mochten we niet blind zijn voor de realiteit. Als er nog nauwelijks ajuinboeren zijn, moet je het toch niet over ajuinfeesten blijven hebben.' De nieuwe naam van de eengemaakte feesten is Ledebergse Feesten & Lichtstoet.
De twee comités zaten al samen met de dienst evenementen van de Stad Gent en kwamen overeen dat de feesten zullen plaatsvinden op de datum van de vroegere Ajuinfeesten: het weekend voor de vierde maandag van augustus. Zo staat het ook in de agenda van de foorkramers. Dit jaar is dat dus van vrijdag 21 tot en met maandag 24 augustus. De invulling van de programmatie staat nog niet vast, (op het moment van verschijnen van dit artikel) maar het is alvast de bedoeling dat de vroegere comités de toppers van hun programmatie kunnen houden. Voor de vroegere Ajuinfeesten is dat alvast de Lichtstoet.
Schepen Christophe Peeters: 'Daar zijn echt wel veel mensen gedurende een lange periode mee bezig. Neem alleen al het bedenken en bouwen van de wagens: daar moet je respect voor hebben. Normaal gezien en zonder verandering in de timing van de werken kan de stoet dit jaar nog op de Brusselsesteenweg, de volgende twee jaar zullen we op zoek moeten gaan naar een alternatief parcours. En we moeten ook nog een plaats voor de foorkramers zoeken', aldus de schepen, die nog meegeeft dat na de werken de Lichtstoet opnieuw over de Brusselsesteenweg kan.
Ook de rommelmarkt blijft behouden, en die heeft plaats in de August Van Lokerenstraat, Ajuinmarktstraat en Driesstraat.
Ondertussen zitten beide comités de komende weken nog samen met de dienst evenementen van de stad om de details van de programmatie vast te leggen.

(zie programma 2015)

De Ledebergse Feesten, die altijd plaatsvonden begin september op het Ledebergplein, verhuizen dan wel van datum, maar niet van plaats. Ook de tent blijft op het Ledebergplein staan.

Verkiezingen
Deken Nick Caufriez, verantwoordelijk voor de Ledebergse Feesten, heeft geen probleem met de fusie. 'Het is inderdaad misschien wat vreemd dat Ledeberg de enige deelgemeente is waar op zo'n korte periode twee grote zomerkermissen plaatsvinden. En als er moet bespaard worden, moet je daar begrip voor opbrengen.'
De Ledebergse Feesten stonden onder meer bekend voor de jogging en de verkiezing van een Buffalo Babe en een Miss en Mister Gent. Ook deken Nick Caufriez spreekt zich nog niet uit over de details van de programmatie, al hoopt hij dat men het feestprogramma voor dit jaar zo snel mogelijk kan concretiseren.'