THEMA

Zie thema 2022: Er was eens...

Sinds 1956 werd de stoet "thematisch" opgebouwd. Het waren geen lukrake onderwerpen meer, maar door het bestuur werd een thema opgelegd. In de beginperiode was dit nogal "Vlaams gekleurd", met als eerste thema "Vlaamse steden", het jaar nadien "Vlaamse kunstenaars en hun werk", het derde jaar "De Vlaming op reis".
Vanaf 1962 ging men het vooral zoeken in de buurlanden, door de stichting van de EEG, de voorloper van het huidige "Europa".

Het thema wordt in het bestuur besproken en in januari aan de ontwerpers voorgelegd. Op deze vergadering, met bestuur, ontwerpers en artistiek begeleider, worden thema en de begeleidende teksten besproken. Er kunnen op dat moment ook andere alternatieven worden naar voor geschoven. Er wordt dan een uiteindelijke keuze gemaakt welke 12 of 13 onderwerpen weerhouden worden uit het aanbod.
Daarna kiezen de ontwerpers welke wagen(s) ze willen ontwerpen. Dit is nog geen echt definitieve keuze. Het kan gebeuren dat een ontwerper na enkele dagen nadenken liever een andere wagen voor zijn rekening wil nemen. Hij kan dan, in onderling overleg met de artistieke begeleider, proberen de andere ontwerper te overtuigen om te wisselen. Eventueel kan een ontwerper na enkele dagen ook nog een ander alternatief naar voor schuiven, maar ook dat moet met de artistieke begeleider worden besproken. De "enkeling" verliest soms het geheel uit het oog.

Nu krijgen de ontwerpers enkele maanden tijd om hun ontwerp uit te diepen en hun maquette in te dienen.
Voor de editie 'Oost-Vlaanderen: een ontdekking" (2001) hebben verschillende ontwerpers contact opgenomen met de gemeentebesturen en bezoeken gebracht aan de gemeente om hun onderwerp meer diepte te geven.
Meerdere ontwerpers zijn ook betrokken bij het carnaval in Ledeberg en hebben die tijd dus wel echt nodig.

THEMA'S SINDS 1956

1956 Vlaamse steden
1957 Vlaamse kunstenaars en hun werk
1958 De Vlaming op reis
1959 Ode aan de schoonheid
1960 De Vlaamse liederenschat
1961 Legendarische figuren
1962 Frankrijk
1963 Nederland
1964 Italië
1965 Duitsland
1966 De landen van de EEG
1967 Europese liederen
1968 Beroemde vrouwen
1969 Sprookjes en fantasiefiguren
1970 Kunst en literatuur
1971 100 Jaar beroepstoneel Gent
1972 De mode door de eeuwen heen
1973 Les très riches heures du duc De Berry
1974 Groot-Brittannië
1975 Operetten en musicals
1976 Tekenfilms
1977 Gent door de eeuwen heen
1978 Symbolen van landen en volkeren
1979 Grote uitvindingen
1980 De geneugtes des levens
1981 De Gentse gilden
1982 Facetten uit de geschiedenis van Gent
1983 60 Jaar lichtstoet
1984 Exploten uit de geschiedenis
1985 Beelden uit de Nederlandse literatuur
1986 Griekenland
1987 Portugal
1988 Schilders en hun omgeving
1989 Fragmenten uit beroemde films
1990 Veelzijdig Gent
1991 Land van stoeten en feesten
1992 Europa 1992
1993 Stripverhalen
1994 Middeleeuwse literatuur
1995 Grote ontdekkingen
1996 Muziekinstrumenten
1997 Beroemde Gentenaars
1998 Spel en speelgoed
1999 Het andere sprookje
2000 De langzame zandloper: Gent en de wereld
2001 Oost-Vlaanderen: een ontdekking
2002 Conflict!
2003 Over licht tast ik volledig in het duister
2004 In de ban van de ringen
2005 Zeven, of was het toch 175/25?
2006 mozART
2007 Wijk 18... Ledeberg
2008 Expo 58
2009 Gent, waar de musical thuis is
2010 Op de Rode Lopers (filmfestivals)
2011 Gent, Cirkusstad
2012 't Spelleke van Gent
2013 90...12 (de 12 maanden)(Lichtstoet is 90 jaar jong)
2014 Gezelschapsspellen
2015 Vlaamse TV-knallers
2016 Bekende Gentenaars door de jaren heen
2017 Dance Movies
2018 Europese Pretparken
2019 Gent door de eeuwen heen
2020 Geen lichtstoet wegens Covid-19
2021 Geen lichtstoet wegens Covid-19
2022 Er was eens...